NHƯ PHƯƠNG
 


 MELODY
 


 Bình minh là sóng vàng lên khơi
 Hoàng hôn, nắng lướt bên chân đồi
 Hoa theo bướm tung hương khắp nẻo
 Gió hoà lên âm điệu tuyệt vời
 
 Mây nghe chăng hồn nhỏ đi hoang
 Phiêu du theo âm thanh mơ màng
 Mozart cho người tình đêm mộng
 Phím muôn trùng, êm ái thời gian
 
 Như Phương
 Miss. Dec 2015
 

 

 

 

art2all.net