NHƯ PHƯƠNG 


 Nếu có những đêm mơ,
 Chỉ tà áo bên sông làm ta nhớ ,
 Một ký ức tuổi thơ,
 Nhưng không là cánh bướm Trang Sinh một thời;
 Nước chảy bèo trôi,
 Người hiểu sắc không,
 Áo bay trong chiều gió lộng
 Khói mây chu kỳ long rong
 Lòng người cũng như lòng ta chẳng động
 Con hạc kia lặng nhìn trăng mộng
 Mây hồng thoáng bay qua
 Mặt trời có níu kéo giấc Nam kha.
 
 Như Phương
 NC.Nov. 2015
 

 

art2all.net