NHƯ PHƯƠNG
 

 

MỘT TÊN GỌI THÂN YÊU
 

Bà Nguyễn thị Hạnh Nhơn ( 1927-2017)

Hội Trưởng Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ

 


Ai biết Một Nữ Nhi Can Cường
Dưới một tên gọi rất thân yêu
Tình đồng đội đã dâng quá nhiều
Chị là cành hoa đẹp của quê hương.

Hạnh Nhơn*, mọi người nhớ chị luôn
Xứ người, dầu bước đường chông gai
Cứu vớt người, nghĩa chị lâu dài
Bạn thoát bao khổ nhục đoạn trường.

Hạnh Nhơn, chị đến xứ Ngọc Ngà
Chị biết muôn ngàn lời tiếc thương
Những giọt lệ thương tiếc khôn lường
Kẻ ở gần cũng như người xa.

Hạnh Nhơn, còn mãi giữa mọi người
Hoa còn đó, hương còn ngát bay
Trời cao, đất rộng, hoa trải dài
Hoa tin yêu lan tận chân trời.

Hạnh Nhơn, không ai muốn lìa xa
Tâm hồn cùng thể phách tinh anh
Đẹp ân nghĩa mang bao mộng lành.
Nét son của nghĩa tình bao la.

Như Phương
April 18, 2017

_____

 

* Bà Nguyễn thị Hạnh Nhơn


 

 

art2all. net