NHƯ PHƯƠNG
 


MƯA II


 
 


Mưa che khuất mấy hàng cây
Mưa mải miết trên phố dài
Mưa đã làm ướt áo ai
Mưa thêm lạnh bước chân đơn
Mưa rơi trên tượng đá buồn
Mưa có dấu kín giọt thương
Mưa có âm thầm giọt nhớ
Mưa như không ngừng nhắc nhở
Mưa thơ mộng của ấu thơ.

Như Phương
Jan.17 2017
 


 

art2all. net