NHƯ PHƯƠNG

MƯA BONG BÓNG NHỚ DALAT
 


 
 Lâu lâu đi dưới mưa
 Thấy vui vui nghe tiếng rả rích trên chiếc dù
 Mưa bong bóng
 làm nhớ Dalat chiều mưa bong bóng nở
 Vô tình đếm bước lông bông
 Không dám nhìn qua
 đỉnh Liang Biang mây mờ
 Chỉ làm buồn lòng người khách xa
 Chỉ nhìn bước chân
 Trên con đường Hàm Nghi ngắn dần
 Ly cafe Tùng thật gần.
 Ai thích điếu Salem xanh
 Ta cần âm thanh
 Êm nhẹ như âm giai của Mozart,Chopin
 Ly cafe phin
 Tiêu nốt buổi chiều
 Không có giờ
 trên thời khoá biểu.
 Dalat ơi, những chiều mưa hững hờ....
 
 Chiều nay cũng dưới mưa bong bóng
 Nhẹ bước dưới hàng lá phong
 Cảm giác của thời Dalat
 Nhưng ở đây không có cafe Tùng
 Không bâng khuâng
 Cho lòng tìm bóng mát
 Của Tuổi Vàng.
 
 Như Phương
 Sept. 29
 


 

art2all.net