NHƯ PHƯƠNG
 

 

 

NẮNG MIỀN NAM

 

 

Nắng miền Nam
Ấm tình đất nhiệt đới
Nắng miền Nam
Ủ chín trái thanh long
Nắng miền Nam
Cho thắm những đoá hồng
Nắng miền Nam
Đậm da người phụ nữ
Nắng miền Nam
Ghi nhạc đời lữ thứ
Nắng miền Nam
Che đầu nón lá Palm
Nắng miền Nam
Mặt trời hồng muộn màng
Nắng miền Nam
Mềm môi ly nước mía
Nắng miền Nam
Mít thơm như mùi lúa
Nắng miền Nam
Cho bỏ ngày Đông dài
Nắng miền Nam
Tình ca trên biển sớm mai.

Như Phương.
Huntingtonbeach.7/2018

 

 

art2all. net