NHƯ PHƯƠNG


NGÀY MƯA PHÙN

Giọt rơi rơi vào thành phố,
Giọt bay bay xuống mặt hồ
Gió bấc se, cây thẩn thờ
Lầu cao cúi mặt, mưa mờ

Nắng làm biếng, trốn mất đâu,
Trẻ ra về bước chân mau,
Không gian hôm nay phai màu,
Không nghe chim hót xôn xao.


Như Phương
April 10 2015

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net