NHƯ PHƯƠNG
 

 

NHIỆT ĐỘ
 
 
 

 Nhiệt kế hôm qua lên tới 100
 Nhịp bước đều dưới hàng cây xanh
 Nho nhỏ con chim vụt bay từ bụi rậm
 Nhìn hoa nhiệt đới dưới bầu trời Cali. thanh thanh
 Nhẹ nhàng cơn gió sớm ngàn dặm
 Nhấp hơi mát li nước dừa non đậm tình.
 
 
 Như Phương

 Aug.2, 17


 

art2all. net