NHƯ PHƯƠNG


NỤ CƯỜI
 
 Dẫu thời gian xoi mòn từng cuộc đời,
 Tâm hồn vẫn đổ bến thênh thang,
 DC. Năm Mươi Năm, dấu xưa không đổi,
 Nụ cười tươi,
 Những cánh Hạc Vàng.
 Đồng Khánh, muôn đời tên gọi,
 Tóc thề bay, chiều áo trắng ngập không gian.
 Quốc Học tinh anh hun đúc mọi thời,
 Nếp cũ còn đây, muôn dặm ngàn.
 Giả như tóc vẫn xanh như lá vươn trời,
 Rợp lối này, thắm đậm niềm hân hoan.
 
 Như Phương.
 Oct.2015
 

 

art2all.net