NHƯ PHƯƠNG

 


Nụ cười của Hoàn Nguyện

 


Nụ cười em tươi trong nắng mai,
Thiên thần áo trắng dáng trang đài,
Em vẫn còn trong tinh cầu mới
Do nhân ái gieo bao tháng ngày.

Thuở ngày thơ đã thích giúp người
Việc làm cao cả, lòng thảnh thơi,
Mộng ước hoàn thành, gia đình ấm cúng,
Nhìn em rạng rỡ nét yêu đời.

Mây trắng đang bay trên trời xanh,
Sao đêm thắp sáng chốn yên lành;
Em như sứ giả từ trời xuống
Bấy nhiêu công đức đã hoàn thành.

Tiên nữ trở về chốn Bồng Lai
Vui cùng non nước cõi Thiên Thai
Đàn buông, sáo trổi mừng em lại
Nụ cười em tươi trong nắng mai.

Như Phương

Học trò cũ của Cô Thanh Tâm
Nov. 12 - 2013

 

art2all.net