NHƯ PHƯƠNG


PHƯỢNG
 


Phượng là màu nắng Hạ
Giữa cành lá xanh xanh
Cánh rơi theo làn gió
Như dệt bức tơ mành
Ai một thời lỡ dỡ
Quên phượng thắm mong manh
Bến sông xanh ,rộ nở
Phượng là tình cố nhân.


Như Phương
 

 

 

art2all.net