NHƯ PHƯƠNG
 

 

 

PHƯỢNG

 

 

Từ khi biết nhìn
Ta yêu màu phượng bên sông Hương.
Từ khi biết vui
Ta nghe tiếng ve sân trường.
Từ khi nhìn trời vu vơ
Ta thích hoa phượng cài mái tóc thơ.
Phượng dễ thương tình học trò
Phượng nồng nàn màu thắm còn mơ.
Hôm nao ta về thăm chốn xưa,
Vẫn đứng tần ngần nhánh phượng bên cầu,
Gió còn hát khúc tình ca phượng đỏ mơ hồ
Tuổi vàng vẫn thả hồn theo cánh chim xa mơ.
Những cánh phượng bay bay mùa Hạ xưa,
Đồng Khánh, Quốc Hoc hôm nào chưa vắng xa.

Như Phương
Huntington Beach.13/7/18

 

 

art2all. net