NHƯ PHƯƠNG
 


RẢ RÍCH
 
 

Bước chân qua phố ngày mưa phùn
Rả rích trên dù, ướt vai mềm
Tưởng như một chiều tan học sớm
Tìm mùi thơm chiếc pâté chaud thật dòn.

Gió bấc ngày Đông cóng đôi tay
Ai biết hồn người tan trong mây.
Lặng lẽ thấm giọt mưa trên má
Thi vị che đi nỗi hao gầy

Như Phương
Jan.3/ 2017

 

 


 

art2all. net