NHƯ PHƯƠNG
 

 

SAIGON

 

 

Nhớ tới Saigon với bao nhiêu là thơ
Nhắc tới Saigon như một giấc mơ
Nói tới Saigon êm đềm, phong cách
Nhớ nhung qua tiếng hát bơ vơ.

Gọi Saigon Hòn Ngọc Viễn Đông,
Tà áo Tự Do thuở chờ mong
Ly cafe Brodard tình quyến luyến
Nhẹ gió chiều, Mỹ Cảnh bến sông.

Saigon với giòng nhạc nhẹ nhàng
Đêm Màu Hồng, lời ca miên mang
Người say mê cũng đàn tiếng nhạc
Một thuở mộng đời còn chứa chan.

Nghe Quang Tuấn hát sao ngậm ngùi,
Ta lạc Saigon từ tuổi Ba Mươi
Cố tìm hình bóng thân yêu cũ
Em còn đó ,trong tim một đời.

Như Phương. 21/8/2018

 

 

art2all. net