NHƯ PHƯƠNGTIẾNG MÁY BAY

Những khi bầu trời không có mây
Sáng và chiều nghe tiếng máy bay
Riết quen tai như nghe tiếng nước
Của Niagara Falls ru ngủ ngàn cây.

Đến đến đi đi, đợi chờ nhau,
Vượt muôn ngàn dặm khắp tinh cầu,
Phi trường rộn rã như ngày hội
Charlotte, Pearson's...muôn sắc màu

Phát minh tân tiến của vĩ nhân
Cho không gian thu lại thật gần
Núi non, biển cả, còn chi ngại
Du khách mơ ngày viếng chị Hằng.

Như Phương
Mar. 27, 2015

 

art2all.net