NHƯ PHƯƠNG


TỪ TRÊN CAO
 


 Nhìn từ cửa sổ trên không trung
 Chập chùng,
 Màu sắc thân quen
 New York, Toronto hồ thác nối liền.
 Không nghe được tiếng thác rì rào,
 Chỉ thấy hơi nước vươn cao.
 
 Lạ chưa,
 Tháng Mười một áo nhẹ, mây thưa,
 Vui với ta, nắng chiều vàng vừa ấm,
 Như buổi sáng North Carolina sương nhẹ thấm,
 Hàng thông trên xa lộ Tám lăm.
 
 Sao lại tiếc giòng tóc xưa,
 Của dãy phong thơ mộng, buổi sáng lất phất mưa,
 Ừ nhỉ tuần hoàn Vạn vật, tự bao giờ.
 
 Thu tĩnh lặng mặt hồ,
 Thoáng nét đơn sơ.
 
 Như Phương
 Miss.Nov. 2015
 

 

art2all.net