NHƯ PHƯƠNG

VƯỜN HỒNG SAN JOSE

 
Rực rỡ của một khung trời Xuân
San Jose với nắng gió trong ngần
Hương tỏa không gian, vui đàn bướm
Nụ hồng hàm tiếu, đón bước chân.

Như Phương
May 14 ,2015

 


 

art2all.net