NHƯ PHƯƠNG

 XIN CÁM ƠN
 


 Trời đã ban cho người một năm qua,
 Mưa thuận gió hoà
 Lúa, bắp, bí, trái, trên cánh đồng bao la,
 Tạ ơn Thượng Đế, lời nguyện thiết tha
 Cám ơn Mồ hôi của người trồng trỉa
 tưới cho cây trái thêm hoa
 Cũng cám ơn người lính miền xa
 Lòng hăng say, đang giữ yên quê nhà
 ThanksGiving, ý nghĩa đậm đà
 Cho kẻ tìm cuộc sống ở miền đất lạ,
 
 Như Phương
 Nov.2015
 

 

 

 

art2all.net