Ninh Giang Thu Cc

Sch: Đọc Kiều Thương Khch Viễn Phương

-oOo-

 

SAO NỠ QUN MỘT TẤC LNG

 


 

Ơi! Ny người khch viễn phương

Tuyệt vời thay giữa m sương ta b

Cht tnh trong ngọc trắng ng

Chưa trao đổi chẳng la c nhục thn

Xe chu nếp tử mộ phần

Chu ton cho kẻ chưa lần tương giao

Chỉ nghe nức tiếng m đo

Tm thăm cho thỏa nt ho hoa, chơi...

No ngờ trm gy bnh rơi

Buồng khng lạnh ngắt bời bời xt xa

Đ khng duyn trước chăng m

Sắm sanh hậu sự gọi l duyn sau

Tnh sao đẹp tựa trn chu

Yu m như vậy cao su mấy tầng

Đẹp sao giữa ci ph vn?!

Đạm Tin ơi cht phước phần chiều hm

Qua bao cay cực dập dồn

Kẻ tung người hứng nt hồn ca nhi

Vẫn cn được khch yu v

Viễn phương khch ấy nn ghi bảng vng...

M sao độc giả bng quan

Khng lời nhắc đến qua ngn trang văn

 

Ninh Giang Thu Cc

 

 


 

Trang Ninh Giang Thu Cc

art2all.net