Ninh Giang Thu Cc

Sch: Đọc Kiều Thương Khch Viễn Phương

-oOo-

 

THƯƠNG LẮM THY KIỀU ƠI!

 


 

 

Thy Kiều trọng hiếu bỏ qun thn

Qun cả tơ duyn chuyện Tấn Tần

Họ M mua người ngồi vắt vẻo

Thy Kiều bn mạng đứng chn chn

Bốn trăm lạng nt đời khu nữ

Thn ngọc vng tan mộng qu nhn

Dầu di thng ngy bao tủi nhục

Thương đời ti sắc vướng phong trần

 

Thương Kiều ti sắc vướng phong trần

Nếm đủ cay nồng giữa thế nhn

Mnh khe lọc lừa phường bn thịt

Mưu m su hiểm bọn vương thần

Nghĩa n Từ Hải đền chưa trọn

Nghiệp chướng Tiền Đường rửa sạch trong

Lng đ yn bởi trn hiếu đạo

Hay cn vướng cht khch vong thn?

 

Ninh Giang Thu Cc

 

 

 


 

Trang Ninh Giang Thu Cc

art2all.net