Ninh Giang Thu Cc

Sch: Đọc Kiều Thương Khch Viễn Phương

-oOo-

 

V CNG

 


 

 

Tố Như ơi! Tam bch dư nin...

D chưa đủ nhưng mun lng đ khc

Con trn trọng dng Người niềm cảm xc

Mười lăm năm... mấy đoạn trường

Thanh Hin hỡi! Sng Tiền Đường lặn chưa?!

Giọt buồn đẫm o sau, xưa

Tầm Dương bến lạnh cho khua mỏi mn

Thuyền neo đất Trch ho hon

Tiểu Thanh đoản mệnh, tỳ b lỗi cung

Nguyễn ng, Bạch lo(*) nng chung

Ngất ngy đến tận v cng nỗi đau

Từ xưa, nay, đến mai sau

Ti hoa sng bước bạn bầu oan khin!

 

Ninh Giang Thu Cc 

Trang Ninh Giang Thu Cc

art2all.net