Ninh Giang Thu Cc
 

NỮ LƯU MIỀN HƯƠNG NGỰ

 

Tạ ơn cố thổ tấc lng nữ nhi
Cng trnh ny xin được knh dng qu cha đất tổ Thừa Thin Huế

 

Bắt đầu khởi thảo ma Vu Lan Phật lịch 2553 Dương lịch 2009

 


Đi dng tm huyết gởi về qu mẹ

Lời thưa

Đạm Phương Nữ Sử
 

         

 


 

Trang Ninh Giang Thu Cc

art2all.net