Phạm Đức Thn

 

 

SÚI MƠ - Văn Cao

Phạm Đức Thn soạn cho guitar

Nguỹn Văn Nho trình t́u

  

 

Suối mơ!
Bn rừng thu vắng,
ging nước tri lững lờ ngoi nắng.
Ngy chưa đi sao gi vương?
Bờ xanh ngt bng đi cy thy dương.

Suối ơi!
i nguồn yu mến,
cn ghi khi bng ai tm đến.
Đn ai nắn bung lưu luyến.
Suối ht theo đi chim quyn.

Từng hẹn ma xưa cng xy nh bn suối .
Nghe suối rc rch tri hoa lừng hương gi ngt.
Đn nai đa trong khm l vng tươi .

Tơ đn chng theo với thng năm,
Rừng cn nhớ tới người.

Trong chiều no giữa chốn đy,
Hồn cầm lắng tiếng đời.

Suối ơi!
Nghe rừng heo ht.
Ging m đưa l kh gi trt.
Cn như lưu hương yu dấu .
Với suối xưa tri nơi đu .


 

~~oOo~~

 

 


 

art2all.net