Phạm H̀ng n

 

 

 

ĐẠI THỤ TRỔ HOA

đm. trụ hnh. gươm gio.
t. bủa vy. bốn bn.
giữa bệ rồng. b đạo.
ta. trng. mũi tn em.

mũi tn. xuyn. tm thức.
độc tố. trng trng. thi.
bắn ln. từ. tr vực.
từ lng huyệt. bất tri.

khoanh vng ảo. ta. cm.
honh hnh. một vết đau.
ni. c cao. thnh cụm.
cũng. vươn. my khi. sầu.
biển. c di. v lượng.
cũng. thăm thẳm. nỗi su.

mũi tn em. thi ch.
ngẫu phối. hồn thơ. ta
như một cnh. đại thụ.
nhnh gi. bỗng. trổ hoa.

PHẠM HỒNG N
(01.vng ảo. cm.14.18)


 

art2all.net