Phạm Hồng Ân

 

 

 

ĐÊM CUỐI NĂM

em đi
đường thẳng hóa cong
cong cong
như những cái ṿng ly tâm
em đi
ngày rụng âm thầm
đêm hun hút
giữa chỗ nằm cách nhau
đă xa
nửa trái địa cầu
c̣n xa thêm
một khoảng sầu chia phôi
cuối năm
tờ lịch vừa rơi
vừa
thơ tôi bỗng tơi bời ngữ ngôn...*PHẠM HỒNG ÂN
(12/31/2018)


 

art2all.net