Phạm Hồng Ân

 

 

 

ĐÊM HỒNG ÂN

 đêm hồng ân
gặp hồng ân
tàn đông
đă lụn
hơi xuân
đă kề
gió đêm
thả ngọn tóc thề
dáng xuân xao động
lối về hồn ta
mùa thơ
ngậm ngón tay ngà
rơi trên phím chữ hồn hoa sắc vàng
đêm nay
đêm phạm hồng ân
ḷng ta bỗng hóa địa đàng chào xuân.

PHẠM HỒNG ÂN
(Hiên Thư Các 22/02/2017)

 

 

 


 

art2all.net