Phạm H̀ng n

 

 


.DỌN CHỖ

          CHO PHIN KHC GY
Cảm khi khi vo nhạc


đn treo trn đỉnh nhạc
mong manh giọng ht rơi
một phin khc vừa gy
la đ k m rời.

một phin khc vừa tan
long lanh chm mộ gi
ổ nguyệt nở đm tn
hồn thơ về dọn chỗ.

 

dọn chỗ cho sng trồi
ra biển đng tuẫn tiết
dọn chỗ cho lng vơi
những ma tnh khắc nghiệt.

 

cht vt l m thanh
tan tnh phin khc gy
thăm thẳm l trường canh
đn bung dy đứt mi.

 

ta kht tnh, ấp chữ
nở một bầy thơ đin
đnh ngậm ngi dọn chỗ
từng phin khc v duyn.

 

 

Phạm Hồng n
(ni Tiểu Thư, 31/03/2016)


 

art2all.net