Phạm H̀ng n

 

 


IXORA PHAN THIẾT
(tặng hai hạt bụi)

ixora.nở hoa.đm thu.
ngọc hương.bay.thơm ngt tinh cầu.
l.ngủ.hồn em. lưng Phan Thiết.
nhnh.trổ tnh anh.phn tược sầu.

em tặng anh.ma hoa.vừa rơi.
Si Gn đau.vng a mảnh trời.
ixora nt.lng tay.bạc.
hoa.nằm.xa tc.nhớ.mi người.

ixora.hoa trang.lụa l.
phố.ma thu.vng l bay xa.
anh.nhớ em.tim.tan thnh ảo.
hồn.cuồng đin.x nt thịt da.

ixora l em.hoa hồng n.
l em.từng bước ngọc.thanh tn.
l anh.mọc cnh.trời Phan Thiết.
bỗng.ha thnh chim.ci địa đng.

PHẠM HỒNG N
17.đm ixora.09.17

 


 

art2all.net