Phạm H̀ng n

 

 

 

KHI BỎ SNG


 

Bỏ sng ta về sng giọc nước
Cởi trần nhảy xuống Cửu Long bơi
o trận lm rm che nắng gi
Giy s lội ruộng bắt cua chơi.

Buồn tnh, tro ngọn cy lm khỉ
Khọt khẹt cho đời vui cht vui
Lc no, ta xạo tm ba xị
Khi đi, đo khoai gii lửa li.

B bạn vơi dần như l rụng
Đứa ra biển rộng, đứa thnh ma
Nhớ by, ta rt ly rượu cng
Nước mắt rơi theo ngụm rượu kh.


(1975)

 

 

 

 

 


 

art2all.net