Phạm H̀ng n

 

 


KHC MƯA

 


mưa em quanh chỗ ta ngồi
sợi luồn đất đợi sợi rơi lưng chừng
hồn th sợi nhớ rưng rưng
liu riu nh lửa chợt phừng gc tim
mưa qun một chốn im lm
c ta v ngọn lửa mềm sưởi nhau.

mưa người ướt vạt đất đau
bốn mươi năm hạn bạc mu sinh linh
nắng phơi xương cốt ha bnh
thấu hư v tng lời kinh chiu hồn
ơn người trăm giọt mưa tun
lng như vạt đất đẫm hương ma tnh.

mưa ta, từng khc, v hnh
quẩn quanh suốt kiếp giữa thinh khng đời
em kh ho đa hoa rơi
giạt xa ta một gc trời bo ging
về đy ng nước ngược dng
mưa ta ngập lụt từng phường phố em.

Phạm Hồng n
(Mưa Escondido, 22/01/2017)


 

art2all.net