Phạm H̀ng n

 

 

 

LỆ V MU...

 

giọt lệ cc em ướt khe mắt ti
giọt mu cc em rớt trng tri tim ti
những giọt lệ những giọt mu rơi xuống
cho hồn thing sng ni vọng ln trời.

ti thức suốt đm lng dạ bồi hồi
theo gt chn cc em vang trn đường phố
bch chương đưa cao cc em khng hề sợ
phản đối chủ trương giao đất cho Tu.

cc em chỉ l một thế hệ đến sau
chưa một lần nghe bom rơi đạn ro
người ta dạy em ton mưu với mẹo
huyền thoại dựng thay lịch sử t đen.

vậy m em vẫn đứng thẳng ln
tiếp bất khuất từ B Trưng B Triệu
Trần Quốc Toản chống Tu từ thời nin thiếu
chn yếu tay mềm cc em cũng ra qun.

ti đứng bn ny đau đớn v ngần
khi thấy di cui tung ln tơi tả
người ta trả lời bằng bạo tn hn hạ
thn thể cc em bị ko lết giữa mặt đường.

giọt lệ cc em đ ướt khe mắt ti
v chảy lụt ba miền đất nước
giọt mu cc em đầm đa tri tim ti
v vỡ toc vết thương dn tộc...

PHẠM HỒNG N
(13/06/2018)

 

 

 

art2all.net