Phạm H̀ng n

 

 

 

.Ở MỘT NƠI, TRONG QUN PHỞ

vng vo
cũng trở về đy
ku t phở
đợi
một ngy hẹn em
hồn ti
lả cọng gi mềm
chưa nm đ a nỗi niềm ring tư
qun người
như một cửa t
giam ti
từ mối tương tư v hnh
nghẹn lng
dăm miếng nạc tnh
tri trong hương xp
lnh bnh duyn ti.

PHẠM HỒNG N
(Escondido, 07/2017)


 

art2all.net