PhamPhanLang

 

CHƠI VƠI CUỘC T̀NH

 

Thơ PhamPhanLang

Nhạc Mộc Thiêng

Ḥa âm Giang Đông

Tiếng hát Thụy Long

 

 

 

 

CHƠI VƠI

 

Nằm nghe mưa rơi
Đập trên mái ngói
Như đập tim tôi
Bờ môi tím vội

Có viên đá cuội
Lăn măi không ngừng
Lạy trời thôi gió
Để đá nghỉ chân

Có một cuộc t́nh
Chưa đến đă đi
Mắt chưa ráo lệ
Đă sầu chia ly

Biển sóng nhấp nhô
Thuyền nhỏ bồng bềnh
Có người nằm đợi
Mắt nhắm buồn tênh...


phamphanlang

 

 

 

art2all.net