PhamPhanLang

 

O O TM

 

Thơ PhamPhanLang

Nhạc Mộc Thing

Tiếng ht Tm Thư

 

 

 

 

 

O O TM

 

O o tm n chừ nghe anh hỏi
Em đi m anh tm mi khng ra
Đi m t th mặc kệ người ta
Mắc cớ chi hỏi em hoi miết rứa

O ngng nguẩy bỏ vo nh thiệt lẹ
Tui bn ngoi lớ ngớ biết mần răng
Lỡ yu O từ thuở mới trn trăng
Sao khng hiểu lng tui O o tm

Một ngy kia mưa giăng mờ Vỹ Dạ
o tm tui thương hớn hở sang sng
Pho vu quy xc đỏ ngập sn hồng
Tui lặng lẽ khc thầm O o tm

Bao năm qua tui ṽn hoài thương nhớ
Bít làm răng khi khng th̉ qun người
Áo tím ơi, O còn nhớ đ́n tui
Người năm cũ ṽn thương O gh rứa...


phamphanlang

 

 

 

art2all.net