Phan Lệ Dung

 

 

MỘT BUỔI CHIỀU MÙA ĐI.

 

 

Người đi
một khoảng trời xa
với hoài không tới
lời hẹn giấu trên cành me
từ ấy
gió mang lời yêu gửi ra ngoài biển
hoa vàng mấy nỗi
ta và nắng
níu trời chơi vơi.

Sao không như bầy chim cánh trắng
ngày ngày mót lúa trên cánh đồng mới gặt
bỏ mặc vui buồn
rủ gió làm t́nh nhân
sao không như ngọn lá dung dăng
nằm phơi bên đường
chờ nắng vàng ngỗ nghich
sao cứ ở hoài bên nớ
đă hết tháng ngày
người ơi!

Chừ,
ngoài kia
chim hát bài ca ngày mùa thương nhớ
vời vợi cánh đồng
lá hát bài mong đợi
man mác cả đường quê

biết nói ǵ đây
ta và nắng
một buổi chiều mùa đi.

 

 

 

art2all.net