PHAN NHƯ

 

 

C H Ị  T I
 Chị nằm xuống xc thn thnh ct bụi
Xt thịt da đnh gửi chốn qu người
Thi phải về thi, đường xa chi ngi
Nắm tro tn lưu lạc; thế th thi!

Chị nhớ Mạ bn ba ngoi chợ
Chị nhớ Cha tm chi l trn rừng
Chị nhớ Anh vc sng ln bưng
Nhớ cc em bơ vơ đường hai ng

Chị ra đi hơn nửa vng tri đất
Tm cho cc em c được mi nh
Ngy bn bn b, đm lm bnh lọc
Chắt chiu từng đồng gửi lại qu xa

By giờ ra đi hai bn tay trắng
Biết về đu lạc giữa xứ người
Phải về thi d đường xa lận đận
Cht thn tn lưu lạc, thế m thi!

Phan như
Huế ma Vu Lan 2020
 

 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net