PHAN NHƯ

 

 

LỜI CỦA GỈNG SÔNG

Viết tặng Hướng Dương, N.V.D.A.

 

 

Gọi là trái đất
Nhưng hơn ba phần là nước
Bao nhiêu cuộc đao binh
Chỉ giành nhau chút đất
Không đủ ấm bàn chân

Tóc em bồng bềnh gió
Gió có khi ngừng
Môi em hồng ngọn lửa
Ngọn lửa cũng lụi tàn
Thịt da em là cát bụi
Cát bụi đi về đất
Sao em không là gịng sông
Ra đi từ giọt lệ ngàn
Qua thác xuống ghềnh
Trôi về đông biển hát
Sông không mang theo ḿnh
Khổ đau và hạnh phúc thế gian
T́nh cờ con chim lạ bay qua
Buông bỏ bóng h́nh không lưu dấu vết
Sông vẫn chỉ là sông
T́m về đại dương
Vât ḿnh thành khói sương
Khát khao chờ cơn gió
Sương khói trở về ngàn
Mênh mang cơn mưa đầu hạ
Sông lại thành sông!

Phan như

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net