PHAN NHƯ

 

 

T H Â N V À T Â M
 


Sáng sáng ly cà phê
Trưa vỉa hè nước mía
Xế chiều ra quán riệu
Rót bia vào ống cống
Thổi bay đi mộng tưởng
Đêm về nằm ôm bộ xương
Ôi một ngày nô lệ
Thân ơi là thân!

Tâm không có mái nhà
Bốn bề toác hoác rỗng rang
Ngại rằng vọng tưởng lang thang
Nên neo vào quán tức
Thở vào là sinh
Thở ra là diệt
Sợ ǵ b́nh khô lửa tắt
Một mai biển rộng sông dài…


Phan như
Lập đông 2019

 

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net