PHAN NHƯ

 

T R C  H U Y Ề N


 

Đập vỡ chn rượu bồ đo
Tm đu hnh với bng
Chỉ cn lại miễng snh
Thia lia nm vo bụi rậm
Xao xc bụi tre
Ma về chưa
M đ nghe gi động
Đu phải chiều nghing m lng dậy sng
Nắng chưa vng m nhặt o thu phai?

Loay hoay tm lại miễng snh
Tm cht hư tm
Đ đu cn trong bụi rậm
Đ đu cn cht hnh hi
Mộng tưởng đo đin
Trời khng nắng xing khng lay gi động
Nhưng bụi tre vẫn xao xc đm ngy
Huyn thuyn ảo vọng.
Khng tm thấy miễng snh
Khng tm thấy chn tm
Chỉ c tổ chim non
Đang ku than chờ mẹ
A đy rồi!
Sao khng tm nghe tiếng-nghe quan - thế
M tm chi xao xc bụi tre
Mộng tưởng tan tnh
Chỉ cn lại đy
Trn Từ Bi đi cnh .

Ma Phật Đản 2017

Phan Như

 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net