Phương Tấn

 

NGNG XUN

 

 

 

* SNG SAO CỨ KHC
MỖI MNH HỠI SNG?


Đất khng l lắc l la
Trời khng ru rt ru ra tỏ tnh
Ni sao cứ đứng lặng thinh
Sng sao cứ khc mỗi mnh hỡi sng?

 

* NHẠN KU THẢNG THỐT
ĐU CN CỐ HƯƠNG


Uổng cng mẹ bn biển Đng
Phm phu quậy sng quặn lng nước non
Buồn nghe bm bịp nỉ non
Nhạn ku thảng thốt đu cn cố hương?

 


* SO KU: MẤT, MẤT,
THI RỒI NƯỚC ƠI!


C ca chi khc th lương
Ho queo chiếc bng dặm trường một ti
Ngng qu tự chốn xa xi
So ku: Mất, mất, thi rồi nước ơi!

 


MNH TRẦN, BỎ NGỰA,
NM KHIN, CHUI RỪNG


Nhớ xưa giặc h vang trời
Ồ khi nước xuống xc phơi đầy thuyền
Đao loan giặc rụng, tương truyền
Mnh trần. Bỏ ngựa. Nm khin. Chui rừng.

(Cali, Janvier 01-2018)

 

 

art2all.net