Phương Tấn

 

TRỞ LẠI SI GN NGỒI BN MỘ MẸ

 

 

-1-

 

ẦU Ơ, CON ẲM BNG THEO
TẠ ĐỜI


Mẹ cười bưng bt cơm thiu
Ầu ơ, mm mm hắt hiu phận bo

Mặc lng trời đất cheo leo
Ầu ơ, con ẳm bng theo tạ đời.
 

 

 

-2-

 

TRĂNG GI
VẮT XC BN HNG TRẦM LUN


Cội mai chết tự đm qua
Đất trời rụng bng lm nha thế gian

Biển im, ni sững, sầu mang
Trăng gi vắt xc bn hng trầm lun.

 

 

-3-

 

CON CƯỜI BN MỘ
VUI CNG NỖI ĐAU


Mt tn hơi, nu thời gian
Đất trời chết điếng trần gian mịt mng

Mng lung ct bụi mng lung
Con cười bn mộ vui cng nỗi đau.

 

 

 

-4-

 

CI XA VẰNG VẶC
MỘT MU QUẠNH HIU


Thế gian chụm giữa cơn đau
Vỡ ra thnh lệ rụng vo mộ su

Khuya đi trăng dọi mối sầu
Ci xa vằng vặc một mu quạnh hiu.

(Si Gn, thng 8/2017)

 

 

art2all.net