Như Nguyệt

 

CẢM ƠN NHỮNG BÀI THƠ
 

CẢM ƠN NHỮNG BÀI THƠ

Nhạc và ḥa âm: Đặng Vương Quân
Thơ: Quách Như Nguyệt
Ca sĩ: Tâm Thư