Như Nguyệt

 

DẪU BIẾT TRĂNG L MỘNG

Thơ: Quch Như Nguyệt

Nhạc v ha m: Đặng Vương Qun

Tiếng ht: Tm Thư

 

Mời nghe nhạc tại đy:

https://www.youtube.com/watch?v=4ENyvWcAqfk


 

Ai chở trăng của anh đi đu?
Chở cả khối tim nặng u sầu
Ai chở trăng của anh đi đu?
Nhớ qu trăng ơi, nhớ đậm su

Trăng của anh hay trăng của ai?
Sao xa vời vợi nhớ ai hoi
Mối tnh u uẩn tnh ngang tri
Nhớ qu trăng ơi.. cơn mộng say

Từ dạo yu trăng, đi trn my
Muốn đến thăm em ngắm nguyệt hằng
M sao nghn dặm xa thăm thẳm
Tưởng gần m sao qu xa xăm!

Trăng ơi trăng, ta yu trăng lắm
C biết tnh ta say đắm khng?
Trăng ơi trăng, si m trăng lắm
Dẫu biết trăng xa, trăng l mộng
Ta vẫn yu hoi, yu mi trăng!

Như Nguyệt