Như Nguyệt

 

MẦU O NGƯỜI YU DẤU


Em mặc o di trắng
Ti thấy cả trời my
Em ơi tri tim đy
Đưa tặng em đấy nh

Mặc o tm hoa c
Cả một trời mộng mơ
Hai ta ngắm chiều t
Tm my chiều... tm qu!

Em mặc o hoa vng
Long lanh mầu nắng ấm
Nhớ mầu hoa cc đậm
Vng hong hậu kiu sa

o lụa em thướt tha
Tc bung di ng ả
Nhn em tim tơi tả
Ti yu em vất vả!


Yu em, tnh bao la...

Như Nguyệt
Dec 16th, 2015

 

 

~~oOo~~

 

Mời xem youtube 1:

https://www.youtube.com/watch?v=JoW3IPyyXRI&feature=youtu.be

Thơ: Quch Như Nguyệt

Nhạc: L Kiến Trung

Trnh bầy: Nguyễn Hưng Long

 

Mời xem youtube 2:

https://www.youtube.com/watch?v=2mjx7LDRksc&feature=youtu.be

Thơ: Quch Như Nguyệt

Nhạc: L Kiến Trung

Ha m: Đỗ Hải

Trnh bầy: Cao Huy Thế

 

 

 

art2all.net