Như Nguyệt

 

MUỐN

 Muốn kể anh nghe chuyện vui buồn
Mỗi ngày tâm sự chuyện mông lung
Làm thơ gửi đến cho anh đọc
Anh hững hờ chi để ḷng chùng?
*

Mong nhận thư anh, em mong lắm!
Nhưng thư chẳng thấy, thấy buồn tênh!
Diễn đàn hai đứa sao lạnh vắng?
Anh bận hay là anh nỡ quên?
*

Muốn trách, muốn than nhưng lại thôi
Đâu có ǵ đâu phải ỉ ôi?
T́nh ḿnh nhẹ hững như sương khói
Thương à… chỉ chót lưỡi đầu môi!
*

Muốn gửi đến anh thư mỗi ngày
Nhưng nhận ra ngay mối t́nh này
Tưởng là thắm thiết mà chẳng phải
Mối t́nh trên ảo chóng tàn phai!
*

Lảo đảo, lao chao cũng thế thôi
T́nh yêu nào rồi cũng pha phôi
Chẳng buồn đâu ạ v́ biết trước
Uống cạn nha anh chén ly bôi
*

Muốn lắm, c̣n thèm, c̣n ước muốn
Tham đắm, sân si nặng chĩu vai
Cũng tại đường tu c̣n vụng dại
Nên c̣n tham ái rước bi ai
*

Muốn lắm, muốn nhiều, em muốn lắm!
Muốn được anh yêu… muốn trăm năm
Muốn quên không nhớ... không thèm nhớ
In hết thơ ra lót chỗ nằm!


Quách Như Nguyệt

 

 

 

 

art2all.net