Như Nguyệt  
 

Origami

Khổng thị Thanh-Hương


 

 

Someone once said love shows
I sparkle seeing his face
Temptation voicing my heart
Eventually conquered
A page torn from old Bazaar
Paper fold, feelings whistle
Crackling creases escalate thrill
Shape molding, my Chameleon

Origami heart endears,
My HEART, enthralled in his palm
“What’s this?” he asks in wonder
“It’s the letter V,” I lied.*****

Trái tim bằng giấy


Có người nói t́nh yêu không thể dấu
Mỗi khi gặp được chàng.. người mà tôi yêu dấu;
Khuôn mặt tôi rạng rỡ, ḷng mở hội, ca vang
Trái tim tôi vọng măi tiếng yêu chàng
Tim chiến thắng, t́nh yêu bao phủ

Xé rời trang báo cũ
Gấp giấy, hồn ngất ngây!
Tiếng giấy sột soạt leo thang t́nh đầy
Chàng nào biết.. trái tim giấy dấu t́nh tôi trong đấy

Trái tim Origami, gói ghém t́nh tôi, trái tim tôi…
nằm trong ḷng bàn tay anh: âu yếm, dâng hiến… gọi mời
“Ǵ đây em?” ngạc nhiên chàng hỏi
“Chữ V anh ạ”, ngần ngừ… tôi nói dối…

 

Quách Như Nguyệt

theo Origami của Khổng thị Thanh Hương

_____

 

Nguồn: https://sangtao.org/2012/12/15/trai-tim-giay/

 

 

art2all.net