Như Nguyệt

 

TẶNG EM CHIẾC L THU VNG

Thơ Quch Như Nguyệt

Nhạc Nguyễn Thanh Hng

Tiếng ht Nguyễn Anh Tuấn

TẶNG EM CHIẾC L VNG

 

Tặng em chiếc l vng
Chiếc l no ti muốn tặng ring anh
Chiếc l ma thu, chiếc l vng
Ti đem p vo thơ ma thu trước
Ma thu ny mang đến tặng, trao anh

*
Chiếc l đơn sơ cầm trong tay
Chiếc l dường như c my bay
Bở ngỡ, bồi hồi anh cảm động
Qu ngho, anh c ngạc nhin khng?

*
Chiếc l vng mang đến tặng anh
Chiếc l thu mưa, thương mấy cho vừa
Chiếc l kh cn thơm mi hoa sữa
Ướp tnh ti cn ngơ ngc ươm mơ


*
Tặng l vng xin đổi cht tnh dư
Yu em nha, xin hy đừng do dự
Đừng ngại ngần, đừng lo chi, tư lự
Tnh bạn, tnh người, tnh anh em v tư


*
Nhẹ nhng thi một cht tnh thật nhẹ
Như l vng bay, thoảng lay trong gi
Nhẹ nhng thi tnh tưởng khng m c
Nhẹ nhng thi, nếu khng yu th thương

*
Nhẹ nhng thi tnh như my, như sương
Nhẹ nhng thi tnh thật đẹp chẳng ngờ!

Như Nguyệt

 

~~oOo~~