Như Nguyệt

 

TNH A VNG NHƯ CHIẾC L MA THU
 

Em vẽ g ư? Vẽ chiếc l vng
Ma thu đến em nhớ chng qu đỗi
Chiếc l vng tặng chng ngy xưa đ
Khng biết giờ chng cn giữ hay khng?

Chiếc l vng c tnh em mnh mng
C my thu bng bạc, c trăng vng
C cả tri tim mơ mộng quy hng
Tnh dng hiến giờ đy tnh mất biến

Em vẽ g một tri tim đẫm mu
Thm mũi tn xuyn qua thật đớn đau
Tim buồn phiền v người đ xa xăm
Mới thu trước tnh ta cn đằm thắm

Tnh a vng như chiếc l ma thu
L đỏ, tm cuối cng rồi tan vỡ
Em biết thế nn cố khng ủ rũ
Tm niềm vui qua lời nhạc, cu thơ

Ma thu về i ma thu mơ mộng
Em ngồi thiền để đầu c rỗng khng
Qun v thường để hiểu tnh cũng thế
Cũng l khng, tnh mất chẳng quay về


Như Nguyệt
22 thng 10, 2018

~~oOo~~

 

TNH A VNG NHƯ CHIẾC L MA THU

Nhạc: Nguyễn B Dũng

Ca sĩ: Nguyễn Duyn Quỳnh

Ha m Quang Đạt

 

 

 

Nhạc: Mai Đằng

Ca sĩ: Hong Kim