Như Nguyệt

 

TRỄ


Thơ: Quách Như Nguyệt

Nhạc: Tuyền-Linh Nguyễn văn Thơ

Tŕnh bầy: Nguyên Trường và Giáng Hương


 

 

TRỄ  


Em nh́n anh, “chịu đèn” quá chừng đi
Phải chi ḿnh gặp nhau sớm hơn, anh nhỉ
Gặp bây giờ dẫu có thương cách mấy
Trễ tràng rồi, đành ôm mối t́nh si

Phải chi, phải chi và phải chi..
Phải chi thế này, phải chi thế nọ
Vừa qua Mỹ, ta gặp nhau anh nhỉ
Gặp trễ tràng, nên em buồn so

Anh chẳng c̣n tự do
Nên tim anh chẳng có để mà cho
Ḿnh có duyên gặp nhau
Nhưng duyên không trọn vẹn
Anh nào biết.. em thẹn thùng, e thẹn
Chỉ biết nh́n, em ngồi đó nh́n anh

Anh lăng mạn gặp em lăng mạn
Ḿnh nh́n nhau thông cảm, hiểu nhau
Trễ quá rồi, đành đợi kiếp sau
Không yêu được kiếp này, em yêu anh kiếp tới

Gặp được anh, em nh́n anh, chới với!
Chắc chắn ḿnh từng yêu dấu anh ơi!
Chắc có lẽ em làm ǵ nên tội
Nên kiếp này gặp lại, trái sầu rơi

Em tự dối… chưa đâu mà, chưa trễ
Nếu muốn th́.. ḿnh có thể yêu nhau
Có xa xôi ǵ đâu, ngại ǵ dâu bể?
Cùng làm thơ, ta cùng ngắm trăng tà

Nhưng… thực tế rất phủ phàng, anh ạ
Trễ mất rồi, thật sự muộn màng…. Thôi!
Thôi anh nhé, kiếp sau ḿnh gặp lại
Là t́nh nhân, ta yêu không ngần ngại
Luôn bên nhau, t́nh nóng bỏng nồng nàn

T́m đến anh…
Em t́m đến anh.. dẫu biết quá trễ tràng!


Quách Như Nguyệt

24 tháng 4, 2019