Như Nguyệt

 

TƯỞNG TƯỢNG

IMAGINE
Tưởng tượng nhé nếu không có thiên đàng
Cũng không sợ ta phải vào địa ngục
Chỉ có bầu trời cao trên cao thanh thản
Mọi người vui, sống no ấm, b́nh an

Tưởng tượng nhé không có lằn ranh giới
Ta tự do đi lại, thích quá hả bạn ơi!
Không chia cắt quốc gia, không xâm lấn, tranh dành
Không tôn giáo phân bua, thật sự sống an lành
Không giết người hay phải chết cho ai
Mọi người sống không lo lắng ngày mai
Nhân loại sống ḥa b́nh, hạnh phúc

Bạn nói tôi sao cứ hoài mơ mộng
Chỉ có tôi là ước ước, mong mong
Ngày nào đó, mong bạn cùng tôi ước
Thế giới này chỉ có một mà thôi

Tưởng tượng nhé, loài người không tội lỗi
Ta không cần chiếm hữu, được hay thua
Không tham lam, không đói khát, bần hàn
T́nh anh em, bè bạn chẳng lầm than
An vui sống trong ḥa b́nh sung măn

Bạn sẽ nói tôi là người ôm mộng
Nhưng bạn à, chẳng phải có ḿnh tôi
Mong một ngày bạn sẽ ước cùng tôi
Ta sống vui trong thế giới cộng đồng
Không kỳ thị, mọi người là một khối

Như Nguyệt
------
Mời nghe “Imagine”, nhạc và lời John Lennon, trích từ " The Killing Fields" :
https://www.youtube.com/watch?v=MbK3VTClzpw

 

~~oOo~~

 

a2a mời bấm vào tựa đề để nghe John Lennon hát:

 

Imagine
(from "Imagine: John Lennon" soundtrack)

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today... Aha-ah...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace... You...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world... You...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one